logistiktjek

TAG HÅND OM DINE KUNDER OG DIN FORRETNING

Milcoms call center blev oprettet i 1995 for at servicere dig og dine kunder. Vores services omfatter:

• kundeservice
• kundesupport
• telemarketing
• salg
• anti-churn
• back office

Kundeservice
Vi klarlægger dine kunders behov og ønsker, løser eventuelle problemer og giver kunden en professionel og behagelig oplevelse. Vi tilbyder endvidere at gøre salg en del af enhver interaktion. Det giver dig mulighed for at optimere den eksisterende løsning samt øge din omsætning.

Support - 1. såvel som 2. linje
Kvaliteten af kundeoplevelsen er en vigtig konkurrenceparameter. Derfor er vores mål at løse opgaven ved første kald.

Vi guider effektivt kunderne ved at involvere dem i samtalen og styrer samtalen i retning af en for kunden tilfredsstillende løsning. Derudover lægger vi stor vægt på at afslutte samtalen med information om løsning af problemet, så kunden kender svaret, hvis problemet opstår igen.

Telemarketing
Milcom udfører alle former for telemarketing og anvender de redskaber, vi selv bruger med succes.

• Analyseopkald hjælper dig med at undersøge, hvor tilfredse kunderne er med dine produkter, og giver dig
værdifuld viden til mulige fremtidige krav og / eller ændringer.
• Mødebookinger sætter dine konsulenter i stand til at fokusere på selve kundemødet og at lukke salget.
• Servicekald er med til at gøre dine kunder opmærksomme på din virksomheds tilstedeværelse samt følge
op på kundetilfredsheden. Derudover kan vi præsentere nye initiativer, produkter eller services, ændringer
og nye løsninger, som måske passer bedre til din kunde end deres eksisterende løsning.

Salg - kampagner, events mm.
Vores medarbejdere får løbende salgstræning og bliver coachet i mundtlig og skriftlig kommunikation for at sikre ensartet kvalitet og professionalisme. De følger et på forhånd fastlagt manuskript for hurtigt at fastslå kundens behov, fokuserer på fordele for kunden, og følger op med henblik på at lukke salget.

Anti-churn
Hvis en kunde ønsker at opsige en eksisterende aftale, er det vigtigt at undersøge årsagerne bag begrundelsen. Vi kan være behjælpelige med at bevare kunden ved at gå i dialog for bedre at kunne forstå motivationen for afgørelsen med henblik på at ændre denne beslutning. Typisk har vi fokus på én løsning eller tilbyder kunden et alternativ til den eksisterende løsning.

Hvis det ikke er muligt at overbevise kunden om at blive, er det vigtigt at afslutte kundeforholdet på god fod. Måske vender kunden tilbage på et senere tidspunkt.

Vi vil forsyne dig med oplysninger, der giver dig indsigt i kundernes vigtigste grunde til at opsige. Med disse oplysninger har du mulighed for at være proaktiv i dine fremtidige bestræbelser på at reducere din opsigelsesrate (churn rate).

Back office
Milcom dækker en bred vifte af back office services.

Kontakt os for yderligere information enten via e-mail sales@milcom.dk eller telefon +45 44 99 81 00.

bookmode