gratisshop


En webshop er en webside, som bruges til bestilling af varer hos en leverandør online. I en webshop kan man normalt finde de samme oplysninger om produkt og service, som i en fysisk butik, den eneste forskel er at man ikke har mulighed for at røre ved produktet fysisk. En webshop kan anvendes både på imellem virksomheder (B2B) og imellem virksomheder og forbruger (B2C). Betaling i webshops kan ske ved fakturering, men på B2C-markedet sker betaling typisk med kreditkort gennem en betalingsgateway. (
http://da.wikipedia.org/wiki/Webshop)

EN SIMPEL ELLER KOMPLET 'E-HANDELSLØSNING'

Milcoms hostede webshopløsning er mere end bare en digital salgskanal. Det er din adgang til en komplet e-handelsløsning. Løsningen frigiver interne ressourcer og udvider dit salgspotentiale uden merarbejde. Serviceringen af eksisterende såvel som nye kunder vil stige i takt med, at de får adgang til dine produkter 24 timer i døgnet.

Web shop Basic
Vores basisløsning er fuldt integreret med Milcoms logistikløsning, der binder din virksomhed sammen. Vi står for udviklingen af webshop, drift og vedligeholdelse, dit fysiske lager samt håndtering og forsendelse af varer. Dette giver dig mulighed for at komme hurtigt i gang og at fokusere på din kerneforretning. Basisløsningen omfatter vareliste, produktmenu, indkøbskurv, betaling, designskabeloner, site administration, e-mail-advisering, hjælp, FAQ og eget produktsortiment.

Add-on-moduler og -tjenesteydelser
Der er altid mulighed for at udvide basiswebshopløsningen med add-ons som budgetkontrol, produktgalleri, relaterede varer, sortering, tekstsøgning, loginmodul, integration af brugerdata, ordrestatus etc. Eller at forstærke løsningen med services såsom kundeservice, debitorhåndtering, bundling af produkter, konfiguration eller statistik.

Webshop Enterprise
Vi skræddersyr også gerne en løsning, der matcher din forretning, så du kan tilbyde dine kunder "one-stop-shopping '.

Kontakt os for yderligere information enten via e-mail sales@milcom.dk eller telefon +45 44 99 81 00.

bookmode